NAME OF DISTRICT ::   JODHPUR

NAME OF URBAN LOCAL BODY ::  PHALODI MUNICIPAL BOARD 

WARD NO. 1 (GEN) RESULT DECLARE

S No. Candidates Name Party Total Votes

 1

  SHRIGOPAL / dev kishan  INC   342

 2

  JITENDRA / harnarayan  IND   186

 3

  KISHOR / ramchandra mali  BJP   179

 4

  KANTI LAL / liladhar  BSP   40

NAME OF DISTRICT ::   JODHPUR

NAME OF URBAN LOCAL BODY ::  PHALODI MUNICIPAL BOARD 

WARD NO. 2 (SC) RESULT DECLARE

S No. Candidates Name Party Total Votes

 1

  SANTOSH / imyaram  IND   489

 2

  KANCHAN / vallabhdas mehatar  INC   440

 3

  ANOPNATHA / maganatha  BJP   166

NAME OF DISTRICT ::   JODHPUR

NAME OF URBAN LOCAL BODY ::  PHALODI MUNICIPAL BOARD 

WARD NO. 3 (GEN) RESULT DECLARE

S No. Candidates Name Party Total Votes

 1

  GANGADASS / jamnadass  BJP   349

 2

  ASHOK THANVI / hari kishan  IND   271

 3

  PRADEEP KUMAR / gulab chand  INC   231

 4

  KESURAM / bheraram  IND   148

 5

  RAMNARAYAN / tulshidas sadh  IND   60

 6

  ASHOK / mohanlal  IND   54

 7

  PAPURAM / punaram  BSP   34

NAME OF DISTRICT ::   JODHPUR

NAME OF URBAN LOCAL BODY ::  PHALODI MUNICIPAL BOARD 

WARD NO. 4 (GENW) RESULT DECLARE

S No. Candidates Name Party Total Votes

 1

  PUSHPA DEVI / birbalral  BJP   446

 2

  AMINA / babu khan  INC   414

NAME OF DISTRICT ::   JODHPUR

NAME OF URBAN LOCAL BODY ::  PHALODI MUNICIPAL BOARD 

WARD NO. 5 (GEN) RESULT DECLARE

S No. Candidates Name Party Total Votes

 1

  PANNALAL / ambalal  IND   859

 2

  JETENDRA / ashulal chhangani  INC   324

NAME OF DISTRICT ::   JODHPUR

NAME OF URBAN LOCAL BODY ::  PHALODI MUNICIPAL BOARD 

WARD NO. 6 (GENW) RESULT DECLARE

S No. Candidates Name Party Total Votes

 1

  BHGAWATI VYAS / shyam sunder bissa  BJP   459

 2

  HARSHA / jaiprakash joshi  INC   414

 3

  RAMRAKHI / rawatmal  IND   111

NAME OF DISTRICT ::   JODHPUR

NAME OF URBAN LOCAL BODY ::  PHALODI MUNICIPAL BOARD 

WARD NO. 7 (GENW) RESULT DECLARE

S No. Candidates Name Party Total Votes

 1

  ARUNA DEVI / dinesh  BJP   290

 2

  KRISHANA DAVI / ashok  INC   224

NAME OF DISTRICT ::   JODHPUR

NAME OF URBAN LOCAL BODY ::  PHALODI MUNICIPAL BOARD 

WARD NO. 8 (OBC) RESULT DECLARE

S No. Candidates Name Party Total Votes

 1

  NAVNARAYAN SONI / asharam  BJP   541

 2

  RAJPAL / kunnaram  INC   309

 3

  MANOJ KUMAR BHATI / om prakash bhati  IND   17

NAME OF DISTRICT ::   JODHPUR

NAME OF URBAN LOCAL BODY ::  PHALODI MUNICIPAL BOARD 

WARD NO. 9 (OBCW) RESULT DECLARE

S No. Candidates Name Party Total Votes

 1

  BALIYA DEVI / kan singh  BJP   497

 2

  VIMALA / jankilal darji  INC   306

NAME OF DISTRICT ::   JODHPUR

NAME OF URBAN LOCAL BODY ::  PHALODI MUNICIPAL BOARD 

WARD NO. 10 (GENW) RESULT DECLARE

S No. Candidates Name Party Total Votes

 1

  ARATI / visnnu prasad sharma  BJP   425

 2

  RADHA DEVI / jai gopal  INC   364

 3

  NENI / raju ghiri  BSP   35

NAME OF DISTRICT ::   JODHPUR

NAME OF URBAN LOCAL BODY ::  PHALODI MUNICIPAL BOARD 

WARD NO. 11 (GEN) RESULT DECLARE

S No. Candidates Name Party Total Votes

 1

  SANTILAL / balkrishan  IND   271

 2

  ANADILAL / onkardas  INC   239

 3

  JANKILAL / shrikishan  BJP   138

 4

  MANMOHAN / Amba Lal Joshi  IND   96

NAME OF DISTRICT ::   JODHPUR

NAME OF URBAN LOCAL BODY ::  PHALODI MUNICIPAL BOARD 

WARD NO. 12 (OBCW) RESULT DECLARE

S No. Candidates Name Party Total Votes

 1

  MAN KANWAR / laxmainarayan soni  BJP   378

 2

  SUSHILA / shri kishan soni  INC   326

NAME OF DISTRICT ::   JODHPUR

NAME OF URBAN LOCAL BODY ::  PHALODI MUNICIPAL BOARD 

WARD NO. 13 (GENW) RESULT DECLARE

S No. Candidates Name Party Total Votes

 1

  KASHTOORI / brijmohaman guchiya  BJP   349

 2

  MADHU BALA / sanjai kumar  INC   171

NAME OF DISTRICT ::   JODHPUR

NAME OF URBAN LOCAL BODY ::  PHALODI MUNICIPAL BOARD 

WARD NO. 14 (GENW) RESULT DECLARE

S No. Candidates Name Party Total Votes

 1

  SOBHA / chainsukh  BJP   348

 2

  ARUNA VYAS / dhanshyamdas purohit  INC   320

 3

  SEEMA / ashok kumar  IND   253

NAME OF DISTRICT ::   JODHPUR

NAME OF URBAN LOCAL BODY ::  PHALODI MUNICIPAL BOARD 

WARD NO. 15 (GENW) RESULT DECLARE

S No. Candidates Name Party Total Votes

 1

  MEENA / tulshidas  BJP   584

 2

  HEM KIRAN / hitesh  INC   546

 3

  CHANDRA KANTA / manoj puskarna purohit  IND   166

NAME OF DISTRICT ::   JODHPUR

NAME OF URBAN LOCAL BODY ::  PHALODI MUNICIPAL BOARD 

WARD NO. 16 (SCW) RESULT DECLARE

S No. Candidates Name Party Total Votes

 1

  PUSHPA / liladhar  INC   517

 2

  BHANWARI DEVI / santokchand  BJP   339

NAME OF DISTRICT ::   JODHPUR

NAME OF URBAN LOCAL BODY ::  PHALODI MUNICIPAL BOARD 

WARD NO. 17 (GEN) RESULT DECLARE

S No. Candidates Name Party Total Votes

 1

  ASHOK KUMAR / mohanlal  INC   560

 2

  RAMANLAL BOHRA / champalal  BJP   361

 3

  LALCHAND / meghraj  IND   162

NAME OF DISTRICT ::   JODHPUR

NAME OF URBAN LOCAL BODY ::  PHALODI MUNICIPAL BOARD 

WARD NO. 18 (GEN) RESULT DECLARE

S No. Candidates Name Party Total Votes

 1

  RAMESH KUMAR / vasudeo  INC   467

 2

  KAMAL KISHORE / gordhan thanvi  BJP   303

NAME OF DISTRICT ::   JODHPUR

NAME OF URBAN LOCAL BODY ::  PHALODI MUNICIPAL BOARD 

WARD NO. 19 (OBC) RESULT DECLARE

S No. Candidates Name Party Total Votes

 1

  MANAKLAL / premraj suthar  BJP   404

 2

  KISHAN KUMAR / jodharam  INC   155

NAME OF DISTRICT ::   JODHPUR

NAME OF URBAN LOCAL BODY ::  PHALODI MUNICIPAL BOARD 

WARD NO. 20 (GENW) RESULT DECLARE

S No. Candidates Name Party Total Votes

 1

  TARADEVI / devkishan purohit  BJP   690

 2

  BHAGWATI GOHRA / shree gopal bohra  INC   257

NAME OF DISTRICT ::   JODHPUR

NAME OF URBAN LOCAL BODY ::  PHALODI MUNICIPAL BOARD 

WARD NO. 21 (GEN) RESULT DECLARE

S No. Candidates Name Party Total Votes

 1

  OM PRAKASH / radha kishan  BJP   577

 2

  NARENDER SINGH / mohan singh  INC   161

 3

  GIRDHARI / sharwan  IND   70

NAME OF DISTRICT ::   JODHPUR

NAME OF URBAN LOCAL BODY ::  PHALODI MUNICIPAL BOARD 

WARD NO. 22 (OBCW) RESULT DECLARE

S No. Candidates Name Party Total Votes

 1

  SARSWATI / ratana ram bishnoi  BJP   373

 2

  CHANDRAKALA / shyam singh  INC   352

NAME OF DISTRICT ::   JODHPUR

NAME OF URBAN LOCAL BODY ::  PHALODI MUNICIPAL BOARD 

WARD NO. 23 (GEN) RESULT DECLARE

S No. Candidates Name Party Total Votes

 1

  GOPAL SINGH / asu singh  INC   641

 2

  NAKHAT SINGH / hemsingh  BJP   428

NAME OF DISTRICT ::   JODHPUR

NAME OF URBAN LOCAL BODY ::  PHALODI MUNICIPAL BOARD 

WARD NO. 24 (GEN) RESULT DECLARE

S No. Candidates Name Party Total Votes

 1

  JANKILAL / mohanlal  INC   793

 2

  MOHANLAL / kanaram  BJP   322

 3

  AJEAT SINGH RATHORE / sultan singh  IND   54

 4

  LADHURAM / parhladram  BSP   26

NAME OF DISTRICT ::   JODHPUR

NAME OF URBAN LOCAL BODY ::  PHALODI MUNICIPAL BOARD 

WARD NO. 25 (GEN) RESULT DECLARE

S No. Candidates Name Party Total Votes

 1

  SIKANDAR / hasam khan  BJP   601

 2

  RADHE SHYAM / jawaharlal chanda  INC   318

 3

  MUKESH / hemraj  IND   200

NAME OF DISTRICT ::   JODHPUR

NAME OF URBAN LOCAL BODY ::  PHALODI MUNICIPAL BOARD 

WARD NO. 26 (OBC) RESULT DECLARE

S No. Candidates Name Party Total Votes

 1

  HAMID HAJI / a.karim sindhi muslaman  IND   387

 2

  KASAM / ha. abedula sindhi muslaman  INC   284

NAME OF DISTRICT ::   JODHPUR

NAME OF URBAN LOCAL BODY ::  PHALODI MUNICIPAL BOARD 

WARD NO. 27 (SCW) RESULT DECLARE

S No. Candidates Name Party Total Votes

 1

  KAMLA / gordhan  INC   443

 2

  RADHA / bhuraram  BJP   239

 3

  INDIRA / rajuram  IND   126

 4

  SANTU / khamu ram  IND   44

NAME OF DISTRICT ::   JODHPUR

NAME OF URBAN LOCAL BODY ::  PHALODI MUNICIPAL BOARD 

WARD NO. 28 (SC) RESULT DECLARE

S No. Candidates Name Party Total Votes

 1

  MANGILAL / pabudan  INC   584

 2

  NARAYAN RAM MEGHWAL / meraj ram  BJP   442

 3

  MOHANLAL / malaram  IND   345

NAME OF DISTRICT ::   JODHPUR

NAME OF URBAN LOCAL BODY ::  PHALODI MUNICIPAL BOARD 

WARD NO. 29 (GENW) RESULT DECLARE

S No. Candidates Name Party Total Votes

 1

  MANJU / ratanlal purohit  BJP   286

 2

  JAISHREE / narotam  INC   212

 3

  ANACHI / chandrapal singh  IND   46

NAME OF DISTRICT ::   JODHPUR

NAME OF URBAN LOCAL BODY ::  PHALODI MUNICIPAL BOARD 

WARD NO. 30 (GENW) RESULT DECLARE

S No. Candidates Name Party Total Votes

 1

  HEERON / nainaram  IND   469

 2

  JAMNA / alsiram  INC   304

 3

  LAXIM DEVI / ranaram  BJP   222

 4

  RAKHADI / jethmal  IND   87

 5

  SITA / genaram  BSP   54